top of page

הובלה עצמית שער ה-8.8.18

lion-794962.jpg

8.8.18

אתם מודדים את ההצלחה שלכם
על פי קריטריונים שנקבעו על ידי אחרים,
מה שמרחיק אתכם מהקשבה לקצב הפנימי שלכם וממה שנכון לכם.

הצלחה היא מושג אינדובידואלי,
למרות שיש כאלה המנסים להפוך אותו לקביעה גורפת המונעת משיקולי סטטוס חברתי כלכלי משפחתי ועוד.
אך כשהמושג נמדד בקנה מידה שאינו מדוייק לכם
אתם מרגישים שאתם נשארים מאחור, בתחרות שאינה נגמרת ובלחץ לגרוף הישגים. 
ההשוואתיות הזאת גורמת לכם לחוש תסכול, מקטינה את ערככם בעיני עצמכם ולתהות שמא אינכם ראויים לשפע שיש ליקום להציע.

האנרגיה החדשה שנכנסת לכדור ארץ קוראת לכם להשתחרר מכבלי הזמן המקום והחומר, מתכתיבים של אחרים, ומהמגבלות שלכם עצמכם.
העצמי שלכם משתוקק להיות מוביל ולא מובל
להיות במקום המשפיע ולא המושפע,
השאיפה הפנימית שלכם היא להיות אלה שקובעים לעצמכם את המטרות, כאלה שיהיו תואמות לרצון הגבוה של הנשמה ולשיעורי החיים הספציפיים שעליכם לעבור.

אתם מתבקשים לעלות למדרגת ההובלה העצמית שלכם ולהתחבר לישות הגבוהה שאתם,
המשפיעה רצונה על חומר כרוח..
ראו איך המגבלות והתכתיבים מתקלפים מעליכם,
את האנרגיה הכחולה זהובה שוטפת אתכם 
ומחברת אתכם לתדר המנהיגות,
לאותו כתר המלכות המונח בטבעיות על ראשכם.
תנו לעצמכם את הכח לקבוע ולהחליט עבור עצמכם על פי הסטנדרטים שלכם.
כאשר תעמדו מאחוריהם ב100 האחוזים תוכלו להווכח שאתם מעוררים גם באחרים את הרצון לבדוק מחדש את המטרות שלהם עצמם. 
דרך זו מעוררת אתכם לקחת אחריות על חייכם ולהרגיש את הכח שיש לכם ליצור ולהשפיע.
אתם נמצאים בזמנים חדשים בהם נטרפים הקלפים שוב והחוקים שלכם נכתבים מחדש, 
בהשגחה ותמיכה מלאה של רצון הנשמה וההדרכות הגבוהות שלכם
ותשרה הברכה בכל הווייתכם
מאסטר מטטרון וכוהני הבריאה החדשה

#התפתחות אישית

bottom of page