top of page

האם יש משמעות לרצפים חוזרים של ספרות? האם קיים שער אנרגטי?
שער אנרגטי הוא נקודת ציון לכניסת גל של אנרגיה, שיש בה פוטנציאל השפעה עלינו, בהתאם למשמעות שאנחנו מייחסים לו, ובהתאם למשמעות המיוחסת לו בתודעה הקולטיבית.

רצף הספרות החוזר יכול ליצור קידוד מסויים, בהתאם לתדר האנרגטי של המספרים, הצירופים שלהם, והחזרתיות שלהם.


רמת ההשפעה של האנרגיה הזאת עלינו תלויה גם בחיבור הספציפי שיש לנו למספרים מסויימים ולתדרים שלהם, למועדים מסויימים, ובעיקר בהלך ה ר ו ח ה פ נ י מ י שלנו מול עצמנו - כפי שאנרגיה חזקה ועוצמתית יכולה ליצור עומס והצפה, אנרגיה עדינה יותר שאולי פחות מורגשת, יכולה לייצב ולאזן אותנו.


בדומה לכל דבר שפוגש אותנו מבחוץ, חשוב להיות נוכחים קודם כל בחוייה הפנימית שלנו, מה אנחנו מרגישים מול הדבר, ופחות לחפש את החווייה בפירושים חיצוניים.


ייתכן מאוד וביום שער לא נרגיש דבר מיוחד ביחס לימים אחרים וייתכן שמשהו באנרגיה של אותו היום יחבור אלינו ויתמוך בנו מבלי שנרגיש.


תדר ה11.11 מביא איתו אנרגיה של אינדיבידואליות ועצמאות, חיזוק העצמי מול הכלל, דגש על הייחודיות וההובלה העצמית שלנו . האנרגיה הזאת יכולה לתמוך בנו בהקשבה למקומות בהם היינו רוצים להמשיך ולקדם את עצמנו, ולתת לנו רוח גבית לכך, ומאידך עשויה ללחוץ לנו על המקומות שבהם יש לנו עוד דרך לעשות.

בכל מקרה, חשוב לזכור שכל אנרגיה חיצונית, היא בסך הכל הדהוד לפנימיות שלנו, וכל עוד אנחנו נתמוך בעצמנו ובדרך שלנו, כל אנרגיה שתגיע תתמוך בזה ובנו...

Comments


bottom of page