top of page

השריפות בארץ ובעולם- מה הן באות ללמד אותנו?

אש היא כח חיים מוגבר אקטיבי, מתפרץ, כזה שקשה לעצור, הוא שועט קדימה, מים (רגש עודף) עשויים לכבות אותו, אוויר (הרוח) עוזר לו לבעור.


השריפות המתפשטות בזמן האחרון קוראות לנו להתחבר לאש החיים שלנו, לתת לה לבעור, להחיות רצונות ישנים, להבעיר רצונות חדשים, להוביל אותנו מעבר לגבולות הנוחות שלנו, ומעבר למה שאנו מכירים. האש מניעה קדימה דוחפת לעשייה.


גם אם השריפות הן מידי אדם יש בכח האש המתפשטת להרחיב תודעה, האש מייצרת טרנספורמציה של כל מה שהיא נוגעת בו. יש בכוחה גם ליצור חיבורים אנרגטיים חדשים החוצים גבולות ויבשות, מכיוון שהן מתרחשות בשלל מקומות בעולם, ללא אבחנה. הן מסייעות ליצור חיבור על רקע רצון משותף הקיים בתודעה הקולקטיבית.


התודעה האנושית שואפת ליצירת חיבורים של אור ומודעות מול הכאוס המתרחש כעת, ליצור קהילות חדשות עם רצון משותף, ליצור עוגני אור חדשים בפלנטה. האש יכולה להביא להתמרה אנרגטית של תודעות ישנות, אישיות וקולקטיביות. אפשרו לאש לבעור בכם, אפשרו לשינוי לקרות...
Comments


bottom of page