top of page

לקראת הסגר השני - בהיבט רוחני

נראה שהתקופה הנוכחית והחודש הזה בפרט משקף 2 תנועות אנרגטיות שקורות בו זמנית:


מצד אחד רצון עז לרוץ קדימה ולממש תכניות של חודשים לעשיית שינוי,


מצד שני ישנה תחושת דשדוש והאטה הולכת וגוברת עד כדי עצירה- שבא לידי ביטוי פיזי חיצוני- בסגר.


תחושת הדשדוש הזה מחוברת לשיעורי עבר שעולים, כאבים רגשיים ופיזיים, חרדות, רגשות קיצוניים- כל אלה מבקשים סדר פנימי.


העצירה מאפשרת לנו לעשות הערכת מצב- מאז הסגר הקודם - פיק השינוי הדרמטי הקודם,


היא 'מאלצת' אותנו לחזור לעצמנו, לבית הפנימי שלנו ולקבל משוב...


לבדוק איפה אנחנו עומדים, מול עצמנו, מול מערכות היחסים שלנו, מול המטרות שלנו,

מה רלוונטי ומה פחות, מה חווינו, מה אנחנו חווים כעת, איפה חסר חיבור, מה כבר בוצע, איפה זזנו מהמקום, מה אנחנו יכולים לתת לעצמנו שלא יכולנו לתת קודם, איזה חופש אנחנו מאפשרים לעצמנו ואיזה עוד לא , איפה אנחנו מקשיבים לעצמנו ואיפה עוד לא, איפה אנחנו סומכים על עצמנו ואיפה לא לגמרי, איפה אנחנו מצליחים לשחרר ואיפה לא, איפה עדיין מתבקש שינוי...


עצירה חיצונית משמעותית יכולה לייצר תנועה פנימית משמעותית...

אנחנו לומדים לחדד עוד יותר את ההקשבה לרגשות שלנו, הגלויים יותר ואלה שפחות, למה שמעורר בנו עדיין מלחמה וקונפליקט, לצרכים הקיימים, לאלה שהשתנו ולחדשים שנוצרו, לתנועה הפנימית של הלב, למה שהלב מבקש מאיתנו, האם הוא זקוק לתמיכה, הקשבה, מנוחה, הרפייה, לביטחון, לאהבה, לסליחה...


אנחנו מתבקשים לשים לב למקומות שבהם אנחנו עדיין לא לוקחים אחריות ונותנים לדפוסים שלנו לנהל אותנו. הזמן הזה מחזיר אותנו לקחת אחריות גדולה יותר על עצמנו ולגדול מהמקום הזה, להתחבר למקום שבו אנחנו אלה שמשפיעים, ופחות מושפעים.


אנחנו ממשיכים לבסס את הסמכות הפנימית שלנו. אנו לומדים להכיר אותה, לעבוד איתה ולסמוך עליה. אנחנו לומדים להכיר את החופש שהיא מאפשרת לנו, ולראות את המקומות שעדיין לא השתחררו מסמכויות אחרות,

ככל שסומכים עליה יותר אפשר להרגיש איך היא נותנת לנו קרקע של בטחון מול כל השינויים שאנו עוברים ושאנו עוד צפויים לעבור.


אנחנו לומדים להכיר לעומק את מה שמייצר לנו יסודות של תמיכה ובטחון בתוך כל גלי השינוי והתהפוכות,

ובתוך כל זה אנחנו לומדים לשחרר יותר ויותר את השליטה וההיאחזות בישן ובמוכר, להכיר בחוויה של חוסר הידיעה,

להתיידד איתה, אולי אפילו ללמוד לחיות לצידה,

לתת ליקום לכוון אותנו ולתמוך בנו בכל מחוזות הלא נודע.. ולהסכים לעבור שלב.Comments


bottom of page