top of page

מדוע כל כך קשה לנו לבטא אמת רגשית במע יחסים? *מה עושים כשקשר מסתיים/נקטע?

אמירת אמת רגשית יש בכוחה כדי לטלטל, וליצור שינוי בלתי הפיך ביחסים, בייחוד אם היא מוכחשת, אינה נאמרת לאורך זמן , נשמרת בסוד או מודחקת.

כשמדובר באמת שאינה פשוטה לעיכול או שנויה במחלוקת, נעדיף להגיד משהו שעובר טוב בגרון מאשר משהו נפיץ שיכול להוציא את המצב משליטה, עד כדי פגיעה וקרע ביחסים.

ביטוי האמת הרגשית שלנו גם יכול לגרום לנו להרגיש יותר מדי חשופים ופגיעים מול הצד השני. אנחנו חושפים את הבטן הרכה שלנו בלי לדעת האם אנחנו מספיק חזקים, או המערכת עצמה- כדי להתמודד עם ההשלכות.

לפעמים יש לנו גם סוג של תחושה/ידיעה פנימית שהצד השני אינו בשל לשמוע את האמת שלנו כפי שהיא, ואז נעדיף שלא לחשוף אותה מתוך ההנחה שהימנעות ממנה תגן טוב יותר על כולנו ועל הקשר.

לפעמים האדם עצמו לא לגמרי חשוף לאמת של עצמו, לא בשל להכיר בה מול עצמו, לא כל שכן מול האחר.

הרבה פעמים כשקשר מסתיים, או נקטע, גם בשל אובדן, נשאר כל כך הרבה שלא נאמר, שאנחנו לא מצליחים לסגור מעגל ולשחרר...זה משאיר אותנו עם המון משקעים, תחושת תקיעות וצורך עמוק לעשות תיקון.


אז מה עושים?


נוכל לבטא אמת במרומז, דרך הומור, בעקיפין.

מכיוון שאין זה בריא לכלוא רגש בפנים לאורך זמן, ניתן לשחרר אותה, דרך כתיבה, ביטוי אמנותי, פעילות גופנית או שיחה עם הצד השני ברובד ה א נ ר ג ט י - בין אם האדם נמצא במימד הפיזי או במימד אחר.


*בשיחה כזאת, ניתן להגיע לעומק של דברים שקשה להגיע אליהם בשיחה רגילה וגם לתת מקום לאמת הנקייה והמזוקקת של הצד השני.

אנחנו עשויים להרגיש הרבה יותר פתוחים לשמוע ולהישמע בשיחה מהסוג הזה, מכיוון שהשיחה מתנהלת בתדר הלב הגבוה הנשמתי של כל השותפים בה.

כשאנחנו פורקים את הכובד הרגשי, ופותחים מרחב מאפשר גם לצד השני, סביר שנחווה הקלה עצומה, ויותר מזה - נגלה אמיתות חדשות שלא צפינו!

כל אלה פותחים מרווח חדש של נשימה בקשר, ועשויים להביא לתובנות חדשות על עצמנו על הקשר ועל כל השותפים בו, באופן ישיר או עקיף.

השיחה הפתוחה מעוררת תהליך מבורך של ניקוי וריפוי פנימי עמוק עבורנו, המהדהד למרחב הכללי של כל מי שמחובר למערכת ומושפע ממנה, גם דורות אחורה וקדימה!


מעבר לכך שלאמת יש נטייה לצוף ולהתגלות בסופו של דבר, היא מתווה דרך משמעותית לריפוי עוצמתי אישי וקולקטיבי, ככל שנהדהד ממנה יותר במרחב נגדיל אור לכולנו.Comments


bottom of page