top of page

מי צפוי למגנט קורונה? (תקשור)


למרות שלכאורה קשה לעשות את האבחנה, נראה שיש אנשים שחשופים יותר להשפעת הנגיף בעוד אחרים יכולים להיות חסינים יותר מולו.

למרות מה שניתן היה לחשוב, אין הדבר קשור רק למבנה החיסוני של אותו האדם. נראה שקיים אלמנט חבוי בתודעה של אותו אדם, המאתגר את הסינכרון המתרחש בין הרבדים השונים במערכת שלו.


זה יכול להיות מטען רגשי, אמונה, פחד, הסכמה לא מודעת, קונפליקט, צורך מודחק או דפוס היוצרים מעין חוצץ או חסימה.


ייתכן ואותו אלמנט כאשר הוא חבוי, באופן חלקי או מלא, במכוון או שלא, לא מתאפשר לשחרר אותו לאור וליצור אינטגרציה פנימית.


הוירוס, ככל גורם מחלה אחר למעשה, מאפשר לאדם שנדבק בו לקחת פסק זמן למנוחה מרצף החיים הרגיל, ולגוף להרפות, בכדי לאפשר לדברים לצוף ולעלות לתודעה, בדומה למה שקורה במדיטציה.

זה יכול להביא למודעות, הכלה והתמודדות עם כל מה שיעלה ולאפשר תהליך של ניקוי.


הצללים מבקשים ריפוי, העידן החדש מבקש מודעות ערה,תודעה חדשה הרמונית יותר, שיש בה הכלה וקבלה, בין אדם לבין עצמו, ובין אדם לחברו,


מאחלים ברכת בריאות שלמה של הנפש והגוף...

Comments


bottom of page