top of page

תקרית הזפת בחופי ישראל- על מה היא מצביעה?את הזפת ניתן לדמות למשקע עכור שנדבק לגוף, כזה שמשאיר סימנים וקשה להוריד אותו, שלא מתפנה מעצמו בקלות. כזה שיכול לגרום לנזק סביבתי, שמהווה מפגע תברואתי ויכול להביא למוות של החי והצומח.


הזפת הגיעה לחופי ישראל שלא במקרה. היא מייצגת גל עכור, ממש כמו שהים הביא איתו, של אנרגיה דחוסה שנמצאת כרגע בתדר הקולקטיבי המורכבת מפחד וחרדה, אשמה, כעס, אגו ונפרדות.

מכיוון שיש הרבה אנשים כאן כרגע שאינם ערים לתדר הדחוס שדבק בהם, והם כרגע מתנהלים בתוכו ומתוכו, גם אם הם חווים את עצמן אחרת, מתוך אשלייה של דאגה ואחריות ציבורית. היה צריך לקרות משהו שיציף את הדבר בצורה פיזית מוחשית, כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה, ושיכולה לעורר צורך פנימי לניקוי וטיהור, בנימי הרגש והנפש.


נדמה שחלים מהלכים הפוגעים בטבע האנושי- שבדומה לטבע הארצי- הוא טהור מיסודו.


מעבר לכך, מכיוון שהזיהום נוגע במקום רגשי טהור וקולקטיבי, שאינו שנוי במחלוקת, של אהבה למדינה ולטבע שלה, הוא יכול לחולל בדיוק את התוצאה ההפוכה, שבה אנחנו נוגעים בטבע האנושי הטהור שלנו ומביאים את עצמנו לתדר של אהבה ואחדות, לו יהי...

Comments


bottom of page