top of page

לעשות את הדבר הנכון


כשאתם מתלבטים באיזו דרך ללכת, עולות כל הבחירות השגויות, בהם נחלתם מפלה וכאבתם, המפלות שנצרבות יוצרות בתודעה שלכם מסכי ספק המערפלים את היכולת שלכם לסמוך על עצמכם לבחור נכון, ולהימנעות.

כדי להבין יותר מה שקורה עליכם להעלות את הפרספקטיבה ולבחון את הדברים מהמקום הגבוה, המקום שמבין שכל 'טעות' שעשיתם הנה בחירה נשמתית שהייתה נכונה לזמן לידע ולמוכנות הנפשית שלכם באותה תקופה, בין אם הייתה אימפולסיבית או מתוכננת מראש,

אינכם יכולים להאיץ בעצמכם ועליכם לכבד את קצב ההתפתחות שלכם,

איננו חולקים עליכם שיש בחירות שנעשות מהרבדים הנמוכים יותר שלכם, רק שהמרחב הבריאתי והנשמה שלכם מזמנים לכם אפשרויות חוזרות ונשנות לבחירה נוספת, גם אם הן מופיעות לפניכם בצורה פחות גלויה,

הדרך הנכונה לשים לב אליהן היא לאפשר לעצמכם לזרום עם החיים ובד בבד להיות ערים למתרחש, עליכם לשים לב מאיזו תודעה אתם בוחרים, האם מתוך חוסר או מצוקה או שמתוך מקום מאוזן והרמוני, בין אם הבחירה עוסקת ברגש או בחומר,

אם תוכלו להשיל מעליכם את משקעי האכזבה, לחדש את האנרגיה שלכם, להתחבר לרצון הנקי של הלב ולהיפרד מתכתיבים חיצוניים ומנוסחאות,

תוכלו להכניס בהירות ודיוק לחייכם, וייפתחו לכם נתיבים חדשים לבחירה ולמימוש,

כאשר תעשו את כל אלו תיווכחו לראות שחלק מהבחירות שלכם בעבר היו דווקא מועילות לכם בניגוד למה שחשבתם,

הטעויות מלמדות אתכם לכבד את החולשות שלכם, לסלוח לעצמכם, ולהרשות לעצמכם גם לטעות לפעמים-

וגם אם אינכם בטוחים בבחירה שלכם, הרשו לעצמכם להמשיך ללכת, שחררו אחיזה, אפשרו ליקום ולהדרכות האור לתמוך בכם,

זכרו שאתם אנושיים ועושים כמיטב יכולתכם, וזה יותר ממספיק.

מוגש ע''י הדרכות כוהני האור

*בתמונה-שוש החתול - אחת הבחירות המוצלחות!

bottom of page