top of page

זמנים אנרגטיים מיוחדים

זה זמן של תנועה שינוי והתהוות. דברים מתרחשים בקלות ומבלי לתכנן ויוצרים תחושה של הרפתקאות וגדילה.

המסר הוא לשחרר הצמדות לשכל ולהגיון ולהתמסר לדרך.

ממדי חיים וזמן מרובים גלויים וסמויים זמינים לכם כרגע ופועלים במקביל.

מה שקרה ומה שעשוי לקרות שלובים כולם יחדיו. התחושה היא של חוסר קרקוע ובלבול מחד והווייה ללא גבולות ובלתי מוגבלת מאידך- כך שהכל אפשרי!

ההוויה הפנימית שלכם מתרחבת ויוצרת אפשרות לברוא עצמכם מחדש.

יש לכם הזדמנות כעת לחבור לאש היצירה שלכם המאפשרת הנעה קדימה וביטוי עצמי מקסימלי, באופן פשוט רק מעצם נוכחותכם.

יצירת המופת האמיתית היא בעצם אתם כשאינכם מתאמצים להיות מישהו אחר ונוכחים במלוא הווייתכם.

*מתוקשר בהשראת הדרכות האור*

bottom of page