top of page

שיחה עם ההדרכה על אהבה


גם אם השאלה נשמעת כקלישאה (זה כבר לגמרי שלי☺) יש תמיד ערוצים חדשים לחקור ולחפור בה, היא אינסופית ועל זמנית בדומה לאלוהות, חוצה גבולות זמן מרחבים עולמות ומימדים. היא ההתחלה,היא הסוף והיא כל היש והקיים. היא המהות המזוקקת של הנשמה.

כשרוצים להבין 'אהבה' יש צורך לפתוח לרווחה את החושים ואת הלב, ולהרשות לעצמכם להרגיש.

האהבה היא המקום שבו נכבה השכל, במובן הטוב של המילה ונדלק הלב. האהבה מנטרלת שיפוט וביקורת. היא מרחב שמייצר יש מאין ניסים ובריאות חדשות, והופכת דברים לאפשריים.

בזכות האהבה, אתם יכולים למצוא את עצמכם רוצים להתקרב למישהו שהשכל לא היה מאפשר לכם. אהבה היא דבק שמגשר על מחלוקות פערים, פחדים ואמונות. אהבה מדביקה את הכל ואת כולם. היא השפה האוניברסאלית שכולם מדברים בה היא חוצה מעמדות מגדרים עמים ותרבויות, היא עוברת דרך נשימה, חיבוק, מגע, יופי, מוסיקה, אמנות, אוכל, מעשי חסד, אנשים טובים, קולנוע, טבע, בעלי חיים הכרת תודה וסליחה, ובריפוי.

בעיני האהבה כולם שווים וראויים.

אהבה היא השפה העיקרית דרכה הבורא מתקשר עם העולם. היא השפה הראשית דרכה הנשמה מתקשרת איתנו. היא כלי שמאפשר לנו להשתוות לבורא,

היא עוזרת לנו להתגבר על מכשולים פחדים וטינות ולרפא את רב הכאבים.

היא אנרגיה שלעולם אינה מתכלה וככל שמשתמשים בה יותר היא רק מתרבה.

היא אנרגית הריפוי הכי עוצמתית הנמצאת בשורש כל המסורות ושיטות הריפוי הקיימות.

היא מתגלה כשלא מצפים לה. היא חובקת הכל. היא יוצרת אחדות. היא האחדות.

היא שוכנת בלב כל האנשים גם הקשים שבהם.

גם כשנדמה שהאהבה רחוקה, אפשר לעורר אותה דרך מיקוד במשהו או מישהו שמעורר רגש נקי וטהור- ילד, בעל חיים, טבע, תמונה מרהיבה או שיר אהוב.יש להמשיך לאפשר את זרימת האהבה בגוף עד שמרגישים שהכאב שוכך ואתם מתמזגים איתה 💖

bottom of page