top of page

הקושי שבאי עשייה- ואיך היא כן מביאה לתנועה


רובכם חונכתם על החשיבה שעשייה מביאה לתוצאות. עוד כשהייתם קטנים אבא ואימא האיצו בכם לעשות שיעורים, לעזור בבית, לעסוק במטלות העיקר לא לשבת בבטלה. זה נתפס תמיד כמשהו שהוא נחלתם של עצלנים ובטלנים, לא שאפתני לא הישגי וסופו כישלון.

גם הוריכם והוריהם והורי הוריהם לא הרשו לעצמם לנוח, הם היו במאבק מתמיד על קיום פרנסה והישרדות פיזית.

כשהתחלתם להרשות לעצמכם להיות במצב של הפוגה או כשזו נכפתה עליכם במצב של מחלה לדוגמה, התחלתם להנות ממנה, ולהבין כמה היא תורמת לכם. כמה היא מעשירה, מרחיבה מפוגגת ונותנת כוח - לעשייה עצמה.

☀️למעשה אתם עשויים לגלות בתקופה הזאת שככל שאתם מרשים לעצמכם לעשות פחות אתם עשויים לקבל יותר - אנרגיה, ידע, כוח, השראה, אהבה, הבנה - שפע... אתם נוכחים לדעת שאפשר להגיע לתוצאות גם ממקום אחר, ומה שאתם חווים כאי עשייה או פסיביות הוא עשייה מסוג אחר.

☀️זמנים אלה בהם אתם חווים האטה מאפשרת לכם לחוות את עצמכם בנוכחות חדשה שאינה מותנית בעשייה, של התבוננות והקשבה פנימית, של גילוי אמיתות חדשות על החיים ועל עצמכם.

☀️מערכת היחסים שלכם עם עצמכם הגיעה לרובד עמוק נוסף, גם אם הוא לא נחווה בקלות ומציף רגשות ואתגרים להתמודד אתם, אתם עשויים לגלות מהויות חדשות שלכם שיכולות לתת לכם מנעד חדש של כלים, מוטיבציה ובטחון להגשמת יעדי החיים.

☀️בשלב הנוכחי מתחילה להתגבש תמונה ברורה יותר, אולי חישוב מסלול מחדש, מה הגיע הזמן לשים מאחוריכם, איך אתם רוצים להביא את עצמכם לידי ביטוי בצורה מדויקת יותר ולגבש תכנית פעולה.

☀️האנרגיה החדשה שמתעגנת כעת בכדור, מאפשרת לכם בריאה מדויקת יותר מכח הכוונה שלכם, ולמרות שהמגבלות מאיטות את התנועה הפיזית, התנועה האנרגטית ממשיכה לנוע ולייצר השלמות למה שחסר.

☀️האנרגיה הזאת פותחת פתח לממדים חדשים המכילים מציאויות אפשריות נוספות שלא עלו בתודעתכם עד כה, נוצרת תחושה של התרחבות יכולת הבחירה והבריאה שלכם יש מאין,

☀️שימו יד על הלב ותנו לעצמכם להרגיש מה באמת אתם רוצים להיות ולחוות,

הרגישו את רטט הלב מתרחב וזורע כוונה לבריאת מציאות גבוהה ומוארת,

ראו את השמש זורחת בכל אורה ממרכז הגוף שלכם שולחת קרני אור זהובות כערוצי יצירה לתוך המציאות שלכם ויוצרת תנועה גדושה בצבע ואור, שמחה והתעלות, חופש קלילות ואהבה...

הרגישו את רטט החיוניות שהתנועה הזאת מעוררת בגופכם,

אנו תומכים בכל תהליכי ההתחדשות המבורכים שלכם כחלק מתהליך ההתעלות ועיגון האור בפלנטה היו ברוכים.

bottom of page