top of page

ראש חודש סיוון 2020 - אנרגיית העידן החדש והשפעתה עלינו


אנרגיית העידן החדש שמתבססת כעת במרחב מאפשר לכם להתחבר ביתר קלות לאנרגיה גבוהה יותר, כאשר אתם מכוונים לשם באופן ברור ומעוררים את עצמכם למודעות.

אנרגיות נמוכות ודחוסות מהעבר, מגלגולים, ממערכות יחסים ומשלל מרחבי הקיום שלכם משתחררות כעת במאסה בזמן השינה שלכם, משום שאז אתם משוחררים מניתוחים שכליים, מהזדהות עם הרגש שעובר דרככם ומוויכוחים עם המציאות.

זאת הסיבה שאתם יכולים לקום משינה עם עייפות, כבדות, לחץ בעיניים, לחץ בראש ולחץ להתפנות.

הפינוי ממשיך לעבור גם בעת מנוחה מדיטציה הליכה ריצה וגם כאשר אתם ממשיכים בשגרת היום יום שלכם.

אם אתם חווים הצפות רגשיות ו'נפילות מתח' תנו להם לעבור ולהשתחרר מעצמם ללא התנגדות או אחיזה מצידכם.

דפוסים וותיקים שעשיתם בהם כברת דרך יכולים להתעורר כחלק משחרור עמוק יותר- קורבנות, תלות רגשית, חוסר ערך, חוסר משמעות, תוקפנות, טינה כעסים ואף נקמנות.

יכולות להתעורר גם מלחמות אגו כחלק מהדרך שלכם להגדיר את העצמי החדש שלכם.

כל זה מתאפשר כעת כדי לאפשר לכם להתעלות בצורה פרטית וקולקטיבית למימדים הגבוהים יותר ולחיות חיים תואמי עידן חדש, מלאים באור, אמת, קלילות, אהבה שלווה ובטחון.

הדרך הנכונה להתייחס לכל אלה היא לפעול מהמרכז היציב שלכם, זה שיודע וסומך.

אתם יכולים לחוות את נקודת האור במרכז הלב שלכם גדלה ומתרחבת ומרחיבה את הלב מעבר לגבולות הגוף, הרגישו את הנינוחות מתפשטת, תנו לתבונה הפנימית שמסתנכרת עם התדרים החדשים להוביל אתכם .

אתם מקבלים תמיכה יקומית אינסופית בכל שלבי ההתעלות שלכם, הכל משתחרר בקלות רבה יותר מבעבר ובהתאמה מלאה לרצון הגבוה שלכם.

🌟בברכת חודש טוב ומבורך🌟

bottom of page