top of page

מסר של תמיכה לתקופה הנוכחית בקורונה


אנשים יקרים,

אתם עומדים בפני שינוי גלובלי עצום שאתם חווים את הניצנים שלו, השינוי אוחז בכולכם ואינו פוסח על אדם, איש איש במקומו הוא.

אינכם יכולים לשקר לעצמכם יותר, כל פעולה שאינה לגמרי נאמנה לרצון שלכם שלכם מורגשת כצרימה שאינכם יכולים להכיל. ריצוי הופך להיות קשה מנשוא, ואתם מוצאים את עצמכם יותר ויותר עומדים על שלכם.

היחסים שלכם עם אחרים הופכים לשקופים יותר ובהתאם -קלים יותר, או קשים יותר, כאשר הקושי אינו יכול להיות מוכל לאורך זמן ודוחף אתכם להחלטות חדשות.

גם אתם הופכים לשקופים יותר בעיני עצמכם.

אתם מתקרבים לעצמכם.

רגשות של כעס פחד תסכול וחוסר אונים מורגשים בעוצמה יתירה בתדר החדש, ויכולים להשתחרר בקלות בתנאי שאתם מחוברים ומוכנים ואינכם שוקעים בתוך האגו.

פעולות ההנהגה נחשפות במערומיהן, כמו גם המניעים מאחוריהן.

אלה וגם אלה, וכל מה שנתפס ברגע אחד כמציאות גורפת משתנה וזז כל הזמן, אתם עשויים לגלות שכעס גדול מתנדף מכם פתאום, באותה מידה שגזירות מתבטלות כהרף עין.

השינויים הם מהירים וקיצוניים ולכם יש חלק גדול בהם, גם אם לא תמיד בידיעתכם.

בהעדר תמיכה חיצונית, אתם נאלצים לחזור שוב ושוב אל עצמכם, ולייצר תמיכה פנימית משל עצמכם, שאינה תלויה באיש או בדבר.

זה מחזק אתכם.

אתם מתחילים לקצור פירות של תהליכים ממושכים.

העוצמה החדשה והבהירות שאתם חווים נותנת לכם כוח במקומות בהם היססתם לפעול.

מה שאתם חושבים הופך להיות יותר חשוב ממה שאחרים חושבים. אתם הופכים למשמעותיים יותר בעיני עצמכם.

אתם תוהים מתי תוכלו להשתחרר מכבלי ההנהגה שנכפים עליכם אך האמת היא שככל שהלחץ מתגבר מבחוץ אתם מוצאים את הדרך לחוות חופש פנימי

מתוך ההבנה שאף אחד לא באמת יכול לכפות רצונו עליכם ורצונכם הוא זה שקובע.

החופש להיות, להרגיש להאמין לרצות לפעול ולבחור הוא שלכם, ואתם אלה שקובעים איך תראה המשך הדרך שלכם,

אתכם תמיד באהבה מבורכים

bottom of page