top of page

4 סבבי בחירות - התסבוכת הפוליטית- מה משמעותה?
אי הסדר במרחב הפוליטי של ההנהגה, נראה כמצב שאין לדעת איך לצאת ממנו, אך מן הנמנע שמצב כזה יגיע.


המצב הכאוטי מציף את כל האנרגיה העכורה הנמצאת בבסיס המנגנון הישן של ההנהגה ה'נבחרת', אנרגיה שעיקרה הוא אגו, חוסר שוויון, חוסר שקיפות, כוחנות, נפרדות ושליטה.


האנרגיה המוארת מגיעה לטהר מנגנונים ישנים שאינם עובדים יותר, דרך שיבושם, במטרה לפרק מהיסוד אמונות קולקטיביות ביחס למערכות הנהגה וממסד שאין להן אחיזה בעידן הנוכחי.

העידן שבו קבוצה קטנה מחזיקה בכח עצום נגמר.


הנהגה שטובת האזרחים אינה בראש מעייניה, אין תוקף רוחני לקיומה. מנהיג אמור לבנות גשרים חברתיים, לא להרוס אותם.


נראה גם שיש אמביוולנטיות בקולקטיב לגבי הצורך בשינוי, וההתקוממות כנגד עוולות השלטון אינה מאסיבית כמו במדינות אחרות.

ככל שנהיה מאוחדים יותר ברצון לשינוי, כך הוא יקדים לבוא.


אנו צופים בשאריות המתנקות לקראת יצירת מבנה חדש נקי וערכי יותר, כזה שאפשר לסמוך עליו, במהרה בימינו לו יהי...

bottom of page