top of page

אשליית הספק

36489804_10214611588676052_7689764125987

29.6.18

בימים אלה,
אנרגיה סמיכה של ספקות ואי וודאות
נכנסת בגופים אשר לכם 
עד לרבדים העמוקים של הוייתכם
מערפלת היא גם את הידיעה הוודאית ביותר שלכם לגבי עצמכם.
מנסה להיאחז בעוגני הספק אשר נטבעו בכם בעבר.
אל תאמינו לספק הזה השב ומכרסם בכם 
אל תזדהו איתו הספק הוא לא אתם 
אלא אשליית המיינד המתעתעת בכם
אשלייה החוזרת ומשטה בכם שוב ושוב,
כי אינכם ראויים ואינכם יודעים
ומסתירה היא מכם את כל השפע אשר לכם,
אך הספק הזה השב וניצת בכם לפרקים
הינו בסך הכל ערפל המערפל את חושיכם
האירו עליו בניצוצות האור הטמונים בנשמתכם
ניצוצות אור האינסוף אשר הנכם.

תנו להם להאיר אתכם בבהירות ולפזר את הערפל

ותשוב אליכם ידיעת הבורא כי הנכם בוראים ויוצרים את עולמכם, וברצותכם טוב הוא

ראויים אתם לממש את הנתיב הגבוה ביותר של נשמתכם ואת שליחותכם

ומתבקשים אתם להאיר גם על סביבתכם

ובשלה השעה לכך כעת הסכימו לשחרר הספק ולהפיג הערפל, הצהירו כי מסכימים אתם לכך

אנחנו איתכם תומכים בתהליכים המבורכים שלכם, מוגנים ושמורים אתם

אהובים ומבורכים הנכם עד בלי די

אחוות כוהני האור המקודשת🙏

bottom of page