top of page

צמיחה קלה בעידן החדש

stairs-3556194_1920.jpg

2.8.18

כאשר מרגישים אתם לבד בתוך אתגרי החיים שלכם, כאילו אתם היחידים בעולם שמתמודדים עם הקושי, אין הדבר כך.
שיעורי החיים שלכם אמנם נבחרו בקפידה עבורכם אך יחד אתכם נמצאות נשמות נוספות שבחרו 
בשיעורי חיים דומים לשלכם. 
הנטייה הטבעית שלכם בהתמודדות ובניסיון למצוא פתרון למצב מאתגר היא לא אחת 'לשבור את הראש' ולהישאב רגשית.
אתם נכנסים למעורבות רגשית יתרה ונשאבים לתוך מערבולת. מערבולת הרגשות מושכת אתכם מטה ומקשה עליכם למצוא מזור והקלה.
התמודדות יעילה מול עימות פנימי או חיצוני היא לתת מקום לרגש אך לא להתבוסס בו.
ההתבוססות מערפלת לכם את החיבור לתודעה הגבוהה שלכם הנדרשת להבנת השיעור ותפקידכם בתוכו.
כשמרגישים אתם שהנכם 'טובעים' במערבולת קחו לכם כמה נשימות, הרגישו שאתם מתיישרים לאורך קו האמצע שלכם. הרגישו אותו עובר דרככם נמתח גבוה מעבר לרקיעים ולמטה לתוך האדמה.
בקשו לשלוף את עצמכם מתוך המערבולת ולהתבונן עליה מהצד ממש כפי שהייתם צופים בסרט של עצמכם.
מצאו את המכנה המשותף לאתגרים דומים שחוויתם ובקשו לראות נתיב אחר. צפו ממקום גבוה על כל אותם אנשים שמאתגרים אתכם. הם נבחרו בקפידה כדי למלא תפקיד חשוב במדרגות ההתפתחות שלכם. 
הודו להם על כך בלבכם. הם עוזרים לכם להעמיק את ההיכרות שלכם עם עצמכם ולהתחבר לתדר של אהבה לא מותנית.
הם עוזרים לכם להתבונן בחמלה נטולת שיפוט על אותם חלקים מאתגרים מול עצמכם.
לא הייתם יכולים לעשות את כל הדרך שלכם בלעדיהם. הם בעצם העוזרים והזרזים לתהליך שלכם עצמכם. 
הכירו בעוצמה הכבירה שלכם. אתם נוטים להכיר בה ברגעי משבר ולכן הנשמה שלכם בוחרת לעבור דרכם.
אך הדרך החדשה שאתם מבקשים לעצמכם בעידן החדש היא שונה. נטולת סבל. מבקשים אתם לצמוח בקלות ובפשטות ללא כל הסבל והכאב שהיו מנת חלקכם עד כה. 
ויצלח בידכם הדבר יקרים אם תבחרו בכך. הכירו בעוצמה שלכם גם בעיתות שמחה ושלום.
הביעו הסכמה להתוודע לעוצמה זו מתוך שמחה עילאית. הביעו הסכמה לעבור בקלות ובפשטות יתרה גם דרך התפניות הלא הצפויות.
הביעו הסכמה לגדול בקלות ובהנאה כי כעת נסללת לכם הדרך החדשה.
עלו על נתיב ההתעלות זמנים מרגשים אלה בכדור הארץ, מבורכים אתם בני אנוש יקרים ואנו אתכם כאן תמיד
מאסטר מטטרון וכוהני הבריאה החדשה

#העצמה אישית

bottom of page