top of page

ההיסטוריה של האשמה

Trashy

20.7.18

כאשר אתם חשים שאתם 'לא בסדר' כשלהגיון הבריא אין שום הסבר לכך, 
מתעורר אצלכם רגש האשמה שיושבת ממעמקים , בין אם הובעה כלפיכם ובין אם לאו.
אשמה גורמת לכם להרגיש שאתם לא מספיק,
שאתם אלה שלא ...ולא האחר.
היא מקטינה אתכם ביחס לעצמכם,
היא מטשטשת לכם את הרצון האמיתי וגורמת לכם לרצות אחרים על חשבונכם,
היא מגבילה את קיבולת השפע שאתם מרשים לעצמכם לקבל ביחס לאחרים,
היא מצמצמת לכם את חופש הבחירה,
היא מכבידה עליכם בתהליכי קבלת החלטות 
ומאיטה בכם את זרימת אנרגיית החיים בשלמותה- הפראנה.

אלה תבניות חשיבה ורגש שהתקבעו אצלכם במערכת מעידן ועידנים,
ומקורן בין היתר בתפקידים חשוכים שלקחתם על עצמכם בחיים קודמים, 
תפקידים שלא הייתם מעלים על דעתכם שמסוגלים אתם למלא, 
ושרואים אתם אותם באחר כדי להזכר,
כל זאת על מנת לחוות את הקוטביות הקיימת בבריאה ובכם,
ממש כפי שהבורא ברא את החושך כדי להבדיל מן האור,
בחרתם לחוות גם את החושך במשחק החיים על מנת לחוות מהי בחירה בין טוב ורע,
כדי שתוכלו להכיל מנעד רחב יותר של מהויות וחלקים בספירלת ההתפתחות שלכם,
עליכם לדעת שתמיד ניתנת לכם אפשרות הבחירה,
גם אם אין הדברים נראים כך.

כל זה מתגלה לכם,
כדי שתוכלו לתת לתכנים הללו להתאוורר ממעמקי התודעה, להכיר בהם מבלי לברוח, ולקבל אותם כחלק בלתי נפרד מהבריאה שהיא אתם.
הכירו בחלקים הללו תנו להם את המקום שהוא מבקשים,
העניקו לעצמכם את מתנת ה ס ל ח נ ו ת, 
הגידו לעצמכם בקול 'אני אנושי ומותר לי לטעות'
הכירו בחוסר המושלמות שלכם, ברב גוניות שלכם וחבקו אותה,
נהגו בעצמכם כפי שהייתם נוהגים בחבר קרוב,
חבקו את החלקים הללו בכם מתוך אהבת הבורא החומלת, 
הרגישו איך אנרגיית החמלה מלחימה את כל החלקים, 
איך היא סוגרת את הפרצות שלכם ומחסנת אתכם מבפנים, הרגישו את האנרגיה הוורודה והרכה זורמת לכם בעורקים,
עוטפת היא אתכם כחיבוק פנימי עדין וחזק בו זמנית...

זהו נדבך אחד נוסף בתהליך ההתעלות שלכם
המתעצם בימים אלו ממש

ימים קריטיים לסינכרון החלקים שלכם ובניית האני השלם והמועצם

ואנו כאן משחר העידנים תומכים בכם בכל מהלך, מבורכים אתם מעצם היותכם

אחוות כוהני האור המקודשת

#שחרור חסימות

bottom of page