top of page

לשחרר את הריצוי

Licking Cat

6.7.18

כשמרגישים אתם שדעתכם אינה נחרצת,
כשנדמה שהאחרים הם אלה 'היודעים'
וברי הסמכא,
ואם טבועה בכם אמונה כזאת תמיד יהיה זה שיודע יותר טוב מכם מה טוב בשבילכם.
לכן עם כל שלל הגורואים היועצים הדעות והנוסחאות הנחרצות העולות חדשות לבקרים,
הגיע הזמן למנות את עצמכם כיועץ העיקרי של עצמכם יקרים
השקיטו את הקולות מסביב,
הורידו להם ווליום ממש כפי שאתם נוהגים עם מכשירי הטלויזיה והרדיו אשר לכם כאשר מבקשים אתם להתרכז..
הכנסו פנימה למרחב הלב המקודש שלכם בו שוכנת התבונה המוארת שלכם ושאלו בפשטות:
'מה אני רוצה' 'למה אני משתוקק' 
וחכו לתשובה שעולה...
התשובה ההרגשה והתמונה שמגיעה היא האמת שלכם ואין בלתה. תנו לה מקום. התרווחו בתוכה.
הקיפו אותה במרחב של אור.
הרשו לעצמכם להתחבר לרצון הנשמתי העמוק שלכם. מותר לכם יש לכם 'אישור'.
האמת יש לה טבע לצוף ולעלות גם כך ואם תתנו לה היא גם תנצח. 
השכילו לעמוד מאחוריה בכל הווייתכם.
תנו לעצמכם את אותה עוצמה ואת אותו אמון שרגילים אתם להעניק לאחרים
גם אם חשים אתם 'לבד במערכה' אין זו האמת.
אנו כאן אתכם על מנת לתמוך בתהליך הגדילה המבורכת שלכם. ברוכים תהיו
אחוות כוהני האור הגדולה

#שחרור חסימות

bottom of page