top of page

אפקט הלילית- מה קורה כשמופעלות עלינו מניפולציות אנרגטיות במערכות יחסים?כאחת שעוסקת לא מעט במערכות יחסים בוא נאמר- לא מאוזנות, יוצא לי להיתקל במצבים שבהם מופעלת עלינו מניפולציה אנרגטית, שגורמת לנו לספוג או לתת אנרגיה ללא ידיעתנו, גם אם היא מופעלת עלינו באופן לא מודע מצד השולח/ת. היא מתעוררת לרב כשמתקיים בפרטנר מולנו צורך פנימי שאינו מסופק, ושאינו מודע אליו. -כדרכן של מניפולציות, הערוץ שנפתח מולנו רחוק מלהיות נקי ועשוי לגרום לנו לתחושות שונות ומגוונות.


למשל, אם למישהי יש צורך מוגבר בחיזוקים מהסביבה, מתוך החוסר, היא עשויה לפתוח מולנו ערוץ אנרגטי, שדרכו היא שואבת ומקבלת אנרגיה שחסרה לה, בלי שנרגיש. כתוצאה מכך אנחנו עשויים לחוות עומס, ערפול ובלבול, חוסר שקט, אובדן אנרגיה, עייפות וכובד, במקרים קיצוניים גם תסמינים פיזיים כמו כאב ראש ולחץ דם גבוה. אנחנו עשויים לחוות גם האטה/תקיעות בעשייה או בתחום חיים מסוים. דרך אותו ערוץ יכולה להישלח אלינו אנרגיה שמכילה למשל תסכול ואכזבה, כתגובה לא מודעת , אפילו לאחר שהקשר מסתיים ברובד הפיזי.

ההשפעה מתרחבת ומעמיקה כשמדובר בקשר זוגי שמתקיימת בו תחלופה אנרגטית גם ברובד המיני, ואז נשאבת אנרגיה שהיא אנרגיית חיים. עם התפתחות הקשר הגבר עשוי להרגיש שהוא מאבד מכוחו ומהגבריות שלו ונעשה תלוי יותר ויותר בבת הזוג.

כל זה מתרחש כמובן גם מהצד הגברי, רק שמניפולציות באלמנט גברי מופעלות לרב ברובד היותר גלוי .

הכח הנשי הוא חמקמק ו'משוכלל' יותר, והשפעתו יכולה להיות מועצמת כשאין מספיק מודעות אליו, בייחוד לחלקים ה'אפלים' שלו.

ערוצים אנרגטיים כאלה יכולים להמשיך ולהתקיים גם כשמתעורר קושי לשחרר ולהיפרד, הערוץ שנשאר מאפשר לקשר להמשיך ולהתקיים ברובד מסוים, גם אם לא בפיזי. גם אם מדובר בקשר שלא מיטיב אתנו, אנחנו יכולים לרצות להישאר שם מתוך המנעות מלהרגיש ריקנות פנימית.


הדרך הכי טובה להתמודד עם כל זה היא מודעות, כי לא משנה באיזה צד אנחנו, כשמדובר במע יחסים בכל רובד שהוא, כל המשתתפים הם שותפים לדינמיקה של הקשר. ככל שנהיה אמיצים יותר להסתכל לשיט הפנימי בלבן שבעיניים, עם כנות, נוכל להתמודד ועם כל מה שהוא מביא אתו, עם כל הכאב שזה יכול לעורר.


ההסכמה לחוות את עצמנו כהוויה שלמה לא מושלמת יוצרת גשר של אור בין תודעות סותרות במערכת שלנו ומביא ריפוי גם לחלקים שאנחנו פחות מחבבים וגם לתוך מע היחסים עצמה

באופן הזה אנחנו מייצרים ריפוי שהוא יותר מנקודתי, הוא מסתנכרן עם כל מי שאנחנו באים אתו במגע ומהדהד למרחב האנושי הגלובלי
Comentarios


bottom of page