top of page

מה משמעות מתקפות הסייבר בבתי החולים?בתקופה זו של טשטוש בין טוב ורע, בין האמת לשקר, מתקפות הסייבר מספקות מיסוך נוסף לערפל שאנחנו מסתובבים בו תקופה ארוכה. יש שיגידו שזהו ניסיון לפרוץ למאגרי בתי החולים בכדי לחשוף את מה שמנסים להסתיר מהציבור. יש שיגידו שהניסיון נועד דווקא להסוות את מה שמתנהל שם מתחת לרדאר, נוכח היותו של הגוף המתקרא משרד הבריאות בכותרות בשנה וחצי האחרונות ולא רק בהקשר של הוירוס (המתמחים ועוד).


הדבר יכול להאיר את עינינו לגבי עניינים המתרחשים בבתי החולים שקיים אינטרס להסתירם. זו גם הזדמנות לחזק את היכולת שלנו לספק לעצמנו רפואה שאינה תלוית ממסד, ואינה תלויה בגורמים בעלי אינטרס שהוא לא בהכרח בריאות הציבור.

עולה המודעות לשקול מיהם הגורמים שאנחנו מפקידים בידיהם את בריאותינו וחיינו, להתחיל לשקול אופציות חלופיות למערך הרפואה כפי שהוא מתקיים בפאזה הנוכחית.

זה מסייע בידינו לשחרר את כל הסחות הדעת והמניפולציות של הממסד הישן, לחזור לחיבור המקור לאינטואיציה וללב, לתבונה האינסופית, לתת להם להוביל אותנו לרפואה המתאימה והנכונה עבורנו, ובכל החלטת חיים אחרת.

הגיע הזמן להוציא את עצמנו לחופשי, להחליט ולעשות אך ורק את הטוב ביותר עבורנו, מכל בחינה אפשרית ובכל הרבדים הקיימים של החיים, לו יהי...

Comments


bottom of page